Terus Berhubung Dengan Kami

Pasaran tunggal

Peraturan EU baharu mengenai keselamatan mainan bergerak selangkah lebih dekat

SAHAM:

Diterbitkan

on

Majlis EU telah menerima pakai kedudukannya (mandat rundingan) mengenai peraturan keselamatan mainan yang mengemas kini peraturan untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko yang berkaitan dengan penggunaan mainan. Walaupun perundangan semasa menjadikan peraturan keselamatan mainan EU antara yang paling ketat di dunia, perundangan yang dicadangkan itu bertujuan untuk meningkatkan perlindungan daripada bahan kimia berbahaya (cth. pengganggu endokrin) dan mengukuhkan peraturan penguatkuasaan dengan pasport produk digital baharu.

Kedudukan Majlis menyokong objektif umum cadangan tetapi memperkenalkan beberapa penambahbaikan untuk menjelaskan kewajipan pengendali ekonomi dan pasaran dalam talian; ia menetapkan kandungan pasport produk digital dan amaran dan meningkatkan bilangan bahan yang kehadirannya dalam mainan adalah dilarang.

Walaupun peraturan semasa adalah antara yang paling selamat di dunia, di bawah Presidensi Belgium, kami berjaya mengukuhkan keperluan untuk pengendali ekonomi dan penyedia pasaran dalam talian. Keperluan keselamatan khusus, termasuk keperluan kimia, telah dipertingkatkan, menapis risiko baharu atau sedia ada. Keselamatan mainan patut diberi perhatian sepenuhnya dan sudah tentu kita harus terus melindungi anak-anak kita daripada produk yang tidak patuh dikilang atau diimport.
Pierre-Yves Dermagne, Timbalan Perdana Menteri Belgium dan Menteri bagi Ekonomi dan Pekerjaan 

Mandat rundingan menetapkan pendirian Majlis mengenai cadangan yang dibentangkan oleh Suruhanjaya pada Julai 2023. Cadangan Suruhanjaya untuk peraturan keselamatan mainan bertujuan untuk mengemas kini arahan sedia ada dengan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan daripada produk kimia berbahaya, memperluaskan larangan ke atas karsinogenik, mutagenik. dan produk toksik untuk pembiakan (CMR) kepada produk kimia berbahaya lain seperti pengganggu endokrin dan bahan kimia yang menjejaskan sistem pernafasan atau organ lain. 

Perundangan yang dicadangkan itu bertujuan untuk mengurangkan bilangan mainan yang tidak patuh dan tidak selamat di pasaran EU dengan mengukuhkan penguatkuasaan keperluan undang-undang, khususnya untuk mainan yang diimport. Cadangan Suruhanjaya memperkenalkan pasport produk digital (DPP) yang akan memasukkan maklumat tentang keselamatan mainan itu, supaya pihak berkuasa kawalan sempadan boleh mengimbas semua pasport digital menggunakan sistem IT baharu. Suruhanjaya akan dapat mengemas kini peraturan dan mengarahkan penyingkiran mainan tertentu daripada pasaran jika sebarang risiko baharu yang tidak diperuntukkan dalam teks semasa timbul pada masa hadapan.  

Dalam mandat rundingan Majlis, kewajipan pengendali ekonomi telah diselaraskan dengan peraturan keselamatan produk am (GPSR) dan dengan realiti baharu peningkatan jumlah jualan dalam talian. Untuk tujuan itu, pengeluar akan dikehendaki menandakan amaran dalam bahasa atau bahasa yang boleh difahami dengan mudah oleh pengguna dan pengguna akhir yang lain, seperti yang ditentukan oleh Negara Anggota. Pengilang juga perlu memaklumkan pengendali ekonomi lain dalam rantaian pengedaran tentang sebarang isu pematuhan produk. Tambahan pula, pengimport mainan perlu memaklumkan kepada pengeluar dan pihak berkuasa pengawasan pasaran jika mereka mengesyaki bahawa mainan membawa risiko.

Mandat Majlis juga menjelaskan kewajipan 'penyedia perkhidmatan pemenuhan' (syarikat yang menjaga elemen logistik penjualan produk, seperti pergudangan, pengambilan, pembungkusan atau penghantaran). Mereka dianggap sebagai pengendali ekonomi, kerana penyedia perkhidmatan pemenuhan memainkan peranan penting dalam meletakkan mainan di pasaran, dan khususnya mainan dari negara ketiga atau yang dibeli dalam talian. Kewajipan mereka akan dihadkan kepada peranan mereka dalam rantaian bekalan, kerana kedudukan Majlis menganggap bahawa penyedia pasaran dalam talian memainkan peranan penting apabila mengantara penjualan atau promosi mainan antara peniaga dan pengguna.

Pengiklanan

Oleh itu, mainan yang tidak mematuhi peraturan keselamatan mainan akan dianggap sebagai kandungan yang menyalahi undang-undang untuk tujuan akta perkhidmatan digital (DSA). Mandat perundingan juga menetapkan kewajipan khusus mainan untuk penyedia pasaran dalam talian, sebagai tambahan kepada yang diperlukan oleh rangka kerja undang-undang sedia ada (seperti DSA dan GPSR). Sebagai contoh, ia memerlukan antara muka pasaran dalam talian direka bentuk dan diatur dengan cara yang membolehkan pengendali ekonomi memaparkan penandaan CE, sebarang amaran yang diperlukan untuk pengguna sebelum membeli dan pautan web atau pembawa data (iaitu QR atau kod bar) yang menyediakan pautan kepada pasport produk digital. Mandat perundingan menyelaraskan lagi peruntukan yang berkaitan dengan pasport produk digital dengan peraturan ekoreka bentuk untuk produk mampan (ESPR).

Kedudukan Majlis memperkenalkan definisi 'pasport produk digital' untuk menjelaskan maklumat yang mesti terkandung dalam pasport produk digital dan ciri teknikal pembawa data. Skop keperluan teknikal yang berkaitan dengan pasport produk digital untuk mainan akan ditentukan oleh akta pelaksana yang diterima pakai oleh Suruhanjaya.

Kedudukan Majlis juga menjelaskan keperluan mengenai saiz minimum, keterlihatan dan kebolehbacaan notis amaran, supaya ia boleh diakses secara visual oleh penduduk umum. Kedudukan Majlis menyelaraskan peraturan keselamatan mainan dengan peraturan mengenai pengelasan, pelabelan dan pembungkusan (CLP) produk kimia. Untuk itu, ia mengehadkan larangan umum ke atas kehadiran bahan yang diklasifikasikan sebagai karsinogenik, mutagenik atau toksik untuk pembiakan (bahan CMR) dalam mainan kepada bahan yang telah tertakluk kepada pengelasan yang harmoni.

Tambahan pula, ia memperkenalkan larangan ke atas kategori tertentu pemeka kulit (bahan kimia yang mencetuskan tindak balas alahan selepas sentuhan kulit), larangan ke atas mainan yang mempunyai fungsi biosidal, dan larangan ke atas rawatan mainan dengan produk biosidal (kecuali mainan. yang bertujuan untuk diletakkan secara kekal di luar rumah). Produk biosid adalah bahan termasuk pengawet, racun serangga, pembasmi kuman dan racun perosak yang digunakan untuk mengawal organisma berbahaya. Bahan pengawet tertentu dibenarkan dalam beberapa jenis bahan mainan. Akhir sekali, berkenaan wangian alergenik, mandat rundingan mengemas kini peraturan khusus yang mengawal penggunaannya dalam mainan (termasuk larangan penggunaan wangian dengan sengaja dalam mainan), serta pelabelan wangian alergen tertentu.

Pendekatan umum yang dipersetujui hari ini memformalkan kedudukan rundingan Majlis. Ia memberikan mandat kepada jawatan presiden Majlis untuk rundingan dengan Parlimen Eropah, yang akan bermula sebaik sahaja Parlimen yang baru dilantik menerima pakai jawatannya.  

Kongsi artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.

tren