#SustainableFinance - Kumpulan pakar Suruhanjaya mengeluarkan laporan pertama mengenai pendedahan maklumat berkaitan iklim

| Januari 11, 2019

Platform Kumpulan Pakar Teknikal mengenai Kewangan Mampan yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya pada bulan Julai 2018 telah menerbitkan laporan pertamanya mengenai pendedahan syarikat mengenai maklumat berkaitan iklim.

Ia mengandungi cadangan yang akan membolehkan Suruhanjaya mengemaskini garis panduan yang tidak mengikat mengenai pelaporan bukan kewangan dengan rujukan khusus kepada maklumat berkaitan iklim, selaras dengan cadangan Pasukan Petugas mengenai Pendedahan Kewangan Berkaitan Iklim (TCFD) yang ditubuhkan oleh Lembaga Kestabilan Kewangan, dan dengan Cadangan Suruhanjaya mengenai 'taksonomi' aktiviti ekonomi yang mampan.

Laporan ini mengandungi cadangan untuk mendedahkan bukan sahaja bagaimana perubahan iklim mempengaruhi prestasi syarikat, tetapi juga kesan syarikat itu sendiri terhadap perubahan iklim.

Pengumuman itu adalah satu lagi langkah ke hadapan dalam pelaksanaan EU Pelan Tindakan Kewangan Berkelanjutan bahawa Suruhanjaya diterbitkan pada Mac 2018 dan susulan pada Proposa perundangan Suruhanjayal mengenai pendedahan maklumat berkaitan iklim yang dibentangkan pada Mei 2018. Kumpulan Pakar Teknikal menjangka melengkapkan laporannya yang lain, mengenai taksonomi, penanda aras karbon dan bon hijau, menjelang Jun 2019.

Maklumat lanjut mengenai melaporkan.

Komen-komen

Komen Facebook

Tags: , ,

kategori: A Frontpage, Ekonomi, EU, Suruhanjaya Eropah, Kewangan

Ruangan komen telah ditutup.