Terus Berhubung Dengan Kami

Jerman

Suruhanjaya meluluskan skim Jerman €2.98 bilion untuk mempromosikan pemanasan daerah hijau

SAHAM:

Published

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Suruhanjaya Eropah telah meluluskan, di bawah peraturan bantuan negara EU, skim Jerman €2.98 bilion untuk mempromosikan pemanasan daerah hijau berdasarkan tenaga boleh diperbaharui dan haba buangan. Langkah itu akan menyumbang kepada pelaksanaan Rancangan Tenaga dan Iklim Kebangsaan Jerman dan kepada Objektif strategik EU yang berkaitan dengan Perjanjian Hijau EU, khususnya sasaran berkecuali iklim EU 2050.

Naib Presiden Eksekutif Margrethe Vestager, yang bertanggungjawab ke atas dasar persaingan, berkata: “Skim €2.98 bilion ini akan menyumbang kepada penghijauan sektor pemanasan daerah di Jerman, dengan menyokong pembinaan sistem pemanasan daerah yang lebih cekap dan penyahkarbonan yang sedia ada. Dengan langkah ini, Jerman akan dapat meningkatkan bahagian tenaga boleh diperbaharui dan haba buangan dalam sektor pemanasan, sekali gus mengurangkan pelepasannya dengan ketara. Langkah bantuan Jerman yang kami luluskan hari ini akan menyumbang kepada pencapaian objektif Perjanjian Hijau EU dan membantu Jerman mencapai sasaran alam sekitarnya, sambil mengehadkan kemungkinan herotan persaingan.”

Skim Jerman

Pada Jun 2022, Jerman memaklumkan Suruhanjaya tentang hasratnya untuk memperkenalkan skim untuk mempromosikan pemanasan daerah hijau berdasarkan haba boleh diperbaharui dan sisa.

Skim itu, yang akan berlangsung sehingga 30 Ogos 2028, akan dibuka kepada pengendali rangkaian pemanasan daerah dan pengendali yang tidak menyediakan perkhidmatan ini di pasaran pada masa ini. Bantuan itu akan berbentuk geran langsung. Langkah itu akan menyokong kajian kebolehlaksanaan dan pelan transformasi masing-masing untuk pembinaan dan penyahkarbonan rangkaian pemanasan daerah. Di bawah skim ini, pengendali rangkaian pemanasan daerah juga akan dapat menerima bantuan pelaburan untuk:

  • pembinaan sistem pemanasan daerah baru dengan bahagian haba boleh diperbaharui dan sisa sekurang-kurangnya 75%;
  • penyahkarbonan dan naik taraf sistem pemanasan daerah sedia ada untuk beroperasi berdasarkan tenaga boleh diperbaharui dan haba buangan; dan
  • pemasangan kemudahan penjanaan haba dan haba boleh diperbaharui, pam haba dan takungan haba, serta penyepaduan sisa haba dalam sistem pemanasan daerah.

Di samping itu, pengendali rangkaian pemanasan daerah akan dapat menerima bantuan operasi untuk penjanaan haba boleh diperbaharui melalui pemasangan haba suria dan pam haba.

Sokongan untuk kajian kemungkinan dan pelan transformasi akan menampung sehingga 50% daripada kos mereka. Apabila ia datang kepada bantuan pelaburan, jumlah bantuan bagi setiap benefisiari akan menampung sehingga 40% daripada kos pelaburan yang layak. Dalam kes bantuan operasi, bantuan akan dikira berdasarkan jumlah haba boleh baharu yang dihasilkan. Pihak berkuasa pemberian akan memastikan bahawa bantuan tidak melebihi jurang pembiayaan (iaitu jumlah bantuan yang diperlukan untuk menarik pelaburan yang sebaliknya tidak akan berlaku).

Pengiklanan

Skim seluruh negara ini dijangka menyokong pemasangan kira-kira 681 MW kapasiti penjanaan haba boleh diperbaharui setahun, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak kira-kira 4 juta tan CO.2 setiap tahun.

Penilaian Suruhanjaya

Suruhanjaya menilai skim di bawah peraturan bantuan Negara EU, khususnya Pasal 107 (3) (c) Perjanjian Berfungsi Kesatuan Eropah ('TFEU'), yang membolehkan negara EU menyokong pembangunan aktiviti ekonomi tertentu tertakluk kepada syarat tertentu, di bawah Garis Panduan 2022 mengenai bantuan Negeri untuk iklim, perlindungan alam sekitar dan tenaga.

Suruhanjaya mendapati bahawa:

  • Bantuan itu ialah perlu dan sesuai untuk penyahkarbonan sektor pemanasan daerah di Jerman dan ia mempunyai 'kesan insentif'. Memandangkan bahan api fosil mempunyai kelebihan kos berbanding haba boleh diperbaharui dan sisa, jika tiada bantuan, pelaburan dalam kemudahan penjanaan pemanasan daerah akan berdasarkan bahan api fosil dan dengan itu mencerminkan campuran tenaga semasa di Jerman, yang dicirikan oleh bahagian tinggi dandang gas dan penjanaan bersama. pemasangan. Tambahan pula, sekiranya tiada bantuan, pelaburan dalam rangkaian pemanasan daerah baharu dan dalam penyahkarbonan rangkaian sedia ada tidak mungkin berlaku disebabkan kos yang tinggi dan hasil yang rendah daripada pelaburan tersebut. Akhirnya, tanpa bantuan, penerima skim itu tidak akan mempunyai insentif yang mencukupi untuk merancang pembinaan rangkaian pemanasan daerah baharu dan penyahkarbonan rangkaian sedia ada dengan cara yang menjimatkan kos.
  • Bantuan itu ialah berkadar dan terhad kepada minimum yang diperlukan. Walaupun tahap bantuan tidak berdasarkan kuantifikasi jurang pembiayaan individu bagi setiap penerima, pihak berkuasa pemberian mesti memastikan sokongan tidak melebihi jurang pembiayaan. Di samping itu, sokongan untuk penjanaan haba akan tertakluk kepada pemantauan tahunan oleh pihak berkuasa pemberian untuk memastikan jurang pembiayaan tidak dilebihi.
  • . kesan positif bantuan tersebut mengenai penyahkarbonan sistem pemanasan daerah di Jerman mengatasi sebarang kesan negatif yang berpotensi mengenai persaingan dan perdagangan antara Negara Anggota. Skim ini akan menyokong penyahkarbonan sektor pemanasan daerah di Jerman, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, selaras dengan Kesepakatan Hijau Eropah, tanpa mengganggu persaingan di Pasar Tunggal.

Atas dasar ini, Suruhanjaya meluluskan skim Jerman di bawah peraturan bantuan negara EU.

Latar Belakang

Suruhanjaya Garis Panduan 2022 mengenai bantuan Negeri untuk iklim, perlindungan alam sekitar dan tenaga menyediakan panduan tentang cara Suruhanjaya akan menilai keserasian perlindungan alam sekitar, termasuk perlindungan iklim, dan langkah bantuan tenaga yang tertakluk kepada keperluan pemberitahuan di bawah Perkara 107(3)(c) TFEU.

Garis panduan baharu, yang boleh digunakan mulai Januari 2022, mewujudkan rangka kerja yang fleksibel, sesuai untuk tujuan untuk membantu negara anggota menyediakan sokongan yang diperlukan untuk mencapai objektif Tawaran Hijau dengan cara yang disasarkan dan kos efektif. Peraturan itu melibatkan penjajaran dengan objektif dan sasaran penting EU yang ditetapkan dalam Perjanjian Hijau Eropah dan dengan perubahan peraturan baru-baru ini dalam tenaga dan kawasan alam sekitar dan akan memenuhi kepentingan peningkatan perlindungan iklim. Ia termasuk bahagian mengenai langkah kecekapan tenaga, bantuan untuk mobiliti bersih, infrastruktur, ekonomi bulat, pengurangan pencemaran, perlindungan dan pemulihan biodiversiti, serta langkah untuk memastikan keselamatan bekalan tenaga, tertakluk kepada syarat tertentu.

Garis panduan tersebut membenarkan Negara Anggota menyokong pengeluaran haba daripada loji penjanaan bersama yang dikaitkan dengan sektor pemanasan daerah, tertakluk kepada syarat tertentu. Peraturan ini bertujuan untuk membantu Negara Anggota memenuhi sasaran tenaga dan iklim EU yang bercita-cita tinggi pada kos yang paling rendah untuk pembayar cukai dan tanpa herotan persaingan yang tidak wajar dalam Pasaran Tunggal.

Kecekapan Tenaga Arahan tahun 2018 menetapkan sasaran kecekapan tenaga mengikat seluruh EU sekurang-kurangnya 32.5% menjelang 2030. Dengan Komunikasi Kesepakatan Hijau Eropah pada 2019, Suruhanjaya memperkukuh cita-cita iklimnya, menetapkan objektif tiada pelepasan bersih gas rumah hijau pada tahun 2050. Undang-undang Iklim Eropah diterima pakai pada Jun 2019, yang memupuk objektif neutraliti iklim 2050 dan memperkenalkan sasaran perantaraan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau bersih sekurang-kurangnya 55% menjelang 2030, menetapkan asas untuk 'Muat untuk 55' cadangan perundangan yang diterima pakai oleh Suruhanjaya pada 14 Julai 2021. Antara cadangan ini, Suruhanjaya telah membentangkan pindaan Kecekapan Tenaga Arahan untuk membangunkan sasaran tahunan mengikat yang lebih bercita-cita tinggi untuk mengurangkan penggunaan tenaga di peringkat EU.

Versi tidak sulit keputusan itu akan ditawarkan di bawah nombor kes SA.63177 dalam daftar bantuan kerajaan pada Suruhanjaya Pertandingan laman web sekali pun sebarang isu kerahsiaan telah diselesaikan. Penerbitan baru keputusan bantuan Negeri di internet dan di Jurnal Rasmi disenaraikan di dalam E-Berita Mingguan Pertandingan.

Kongsi artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.

tren