Tag: Cyprus

#ECA: Juruaudit mengkaji strategi EU untuk memerangi #desertifikasi

#ECA: Juruaudit mengkaji strategi EU untuk memerangi #desertifikasi

| Februari 2, 2018 | 0 Comments

Mahkamah Juruaudit Eropah (ECA) sedang menjalankan audit mengenai rangka kerja strategik EU untuk memerangi desertifikasi - di mana tanah subur sebelum ini semakin kering dan tidak produktif. Pengauditan akan mengkaji sama ada risiko desertifikasi di EU adalah berkesan dan berkesan ditangani. Desertification ditakrifkan oleh Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu untuk [...]

Continue Reading

Suruhanjaya Eropah mengalu-alukan langkah-langkah operasi pertama ke arah #EuropeanDefenceUnion

Suruhanjaya Eropah mengalu-alukan langkah-langkah operasi pertama ke arah #EuropeanDefenceUnion

| Disember 12, 2017 | 0 Comments

Suruhanjaya Eropah mengalu-alukan keputusan yang diterima pakai pada 11 Disember oleh Majlis secara rasmi mewujudkan Kerjasama Berstruktur Tetap (PESCO) dan rancangan yang dikemukakan oleh negara-negara anggota 25 untuk bekerjasama pada set pertama projek pertahanan kerjasama 17. Presiden Juncker berkata: "Pada bulan Jun saya berkata sudah tiba masanya untuk bangun tidur Kecantikan Perjanjian Lisbon: [...]

Continue Reading

#Defence: Suruhanjaya Eropah mengalu-alukan langkah-langkah ke arah #PermanentStructuredCooperation

#Defence: Suruhanjaya Eropah mengalu-alukan langkah-langkah ke arah #PermanentStructuredCooperation

| November 14, 2017 | 0 Comments

Presiden Juncker telah meminta Eropah untuk keselamatan dan pertahanan sejak kempen pilihan rayanya, mengatakan pada April 2014: "Saya percaya bahawa kita perlu mengambil lebih serius peruntukan-peruntukan Perjanjian yang ada yang membolehkan negara-negara Eropah yang ingin melakukan ini secara beransur-ansur membina pertahanan Eropah yang sama. Saya [...]

Continue Reading

Lima negara anggota menuju timbal balik #visa penuh dengan Amerika Syarikat

Semalam, Pesuruhjaya Dimitris Avramopoulos bertemu dengan pegawai-pegawai kerajaan dari lima negara anggota EU yang tidak dibenarkan perjalanan Visa bebas di Amerika Unites. Negara-negara, Bulgaria, Romania, Croatia, Poland dan Cyprus membenarkan rakyat Amerika Syarikat untuk perjalanan kerana penyertaan mereka dalam zon Schengen. Mereka memohon layanan yang adil dan sama rata kepada rakyat mereka di [...]

Continue Reading

Suruhanjaya mencadangkan perkongsian penyelidikan pertama di #Mediterranean untuk meningkatkan kemampanan makanan dan air

Suruhanjaya mencadangkan perkongsian penyelidikan pertama di #Mediterranean untuk meningkatkan kemampanan makanan dan air

| Oktober 18, 2016 | 0 Comments

Suruhanjaya mencadangkan perkongsian penyelidikan pertama seumpamanya di Kawasan Mediterranean untuk membangunkan penyelesaian novel yang amat diperlukan untuk pengurusan air yang mampan dan pengeluaran makanan. Hari ini Suruhanjaya telah membentangkan cadangan untuk Perkongsian Penyelidikan dan Inovasi di Kawasan Mediterranean - PRIMA. Perkongsian pertama seumpamanya di Mediterranean yang [...]

Continue Reading

Parlimen Eropah merancang untuk memanjangkan bahagian-up dalam pembiayaan EU bagi projek-projek di #Greece dan #Cyprus

Parlimen Eropah merancang untuk memanjangkan bahagian-up dalam pembiayaan EU bagi projek-projek di #Greece dan #Cyprus

| Oktober 11, 2016 | 0 Comments

Rancangan untuk memanjangkan peningkatan 10% dalam sumbangan EU ke arah kos projek di Greece sehingga 30 Jun tahun berikutnya akhir program pelarasan ekonomi telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pembangunan Wilayah Parlimen Eropah pada hari Selasa (11 Oktober). Parlimen Eropah juga meluluskan peruntukan khas di mana EU akan membayar sehingga 85% daripada [...]

Continue Reading

#Cyprus: Satu penyelesaian di Cyprus akan menjadi mesej harapan untuk seluruh Eropah, kata Schulz

#Cyprus: Satu penyelesaian di Cyprus akan menjadi mesej harapan untuk seluruh Eropah, kata Schulz

| Mac 31, 2016 | 0 Comments

Parlimen Eropah menyokong penuh usaha-usaha semasa untuk menyelesaikan isu Cyprus, Presiden Martin Schulz berkata pada hari Rabu 30 Mac pada lawatan rasmi ke negara ini, sambil menambah bahawa tetingkap peluang sekarang wujud untuk satu langkah bersejarah ke hadapan untuk Cyprus dan rantau yang lebih luas. Pada akhir lawatan dua hari beliau ke [...]

Continue Reading